Sametinget har invitert kommunene i Sametingets virkeområde for næringstilskudd (STN området) til saminar.  Seminaret avholde tirsdag 22. - 23. januar.  SBMS er invitert og styret har besluttet å delta på seminaret.  Seminardagene har vært sitt tema, første dagen er temaet; samfunnsutfordringer, og andre dagen er temaet: virkemidler og finansiering av de gode prosjektene.  Forøvrig henviser vi til sametingets egen hjemmeside

   

Besøkende  

Vi har 12 gjester og ingen medlemmer på besøk.

   

Logg inn  

   
   
© ALLROUNDER