SBMS støtter og vil jobbe for at Fefo innfører 5-kilometersgrensa for utlendingers fiske.  Siden 2005 har finlendere valfartet vidda og fisket i de fleste innsjøer i Finnmark.  Vi har et klart inntrykk at fler og fler utlendinger ferdes og fisker over hele vidda.  Mange har med seg egne terrengkjøretøy og båt med påhengsmotor.  Det er en utvikling som er uønsket, både i forhold til utmarkstrafikken, men også for at fisket/beskatning kan utover lokale innhøstningstradisjoner.  Mange fiskevann sies å bære preg av uheldig beskatning.  Styret i SBMS henstillier Fefo styret om innføre 5-km regelen for å bevare lokale samiske fisketradisjoner.

Se mer her

 

 

   

Besøkende  

Vi har 1657 gjester og ingen medlemmer på besøk.

   

Logg inn  

   
   
© ALLROUNDER