Sametinget har invitert kommunene i Sametingets virkeområde for næringstilskudd (STN området) til saminar.  Seminaret avholde tirsdag 22. - 23. januar.  SBMS er invitert og styret har besluttet å delta på seminaret.  Seminardagene har vært sitt tema, første dagen er temaet; samfunnsutfordringer, og andre dagen er temaet: virkemidler og finansiering av de gode prosjektene.  Forøvrig henviser vi til sametingets egen hjemmeside

Den sjøsamiske foreningen Bivdi får heller ikke støtte fra sameyinget, på lik linje med SBMS.  Les mer her !

Her finner du Inarierklæringen - på norsk  - på samisk

I forbindelse med "allsamisk" møte i Inari i Finland hadde SBMS utarbeidet ny infofolder. Informasjonen er på samisk, norsk og engelsk.
Her er folderen:  Side1  Side 2

   

Besøkende  

Vi har 16 gjester og ingen medlemmer på besøk.

   

Logg inn  

   
   
© ALLROUNDER