Kulturådet skal tilegne seg mer og bedre oversikt over samisk kultur.  Se mer her!

SBMS støtter og vil jobbe for at Fefo innfører 5-kilometersgrensa for utlendingers fiske.  Siden 2005 har finlendere valfartet vidda og fisket i de fleste innsjøer i Finnmark.  Vi har et klart inntrykk at fler og fler utlendinger ferdes og fisker over hele vidda.  Mange har med seg egne terrengkjøretøy og båt med påhengsmotor.  Det er en utvikling som er uønsket, både i forhold til utmarkstrafikken, men også for at fisket/beskatning kan utover lokale innhøstningstradisjoner.  Mange fiskevann sies å bære preg av uheldig beskatning.  Styret i SBMS henstillier Fefo styret om innføre 5-km regelen for å bevare lokale samiske fisketradisjoner.

Se mer her

 

 

Kan du dette - her er oversiken:

Omfar = m.m.

39 omfar.=16mm.
35 omfar.=18mm.
32 omfar.=19.5mm.
30 omfar.=21mm.
28 omfar.=22.5mm.
26 omfar.=24mm.
24 omfar.=26mm.
22 omfar.= 29mm.
20 omfar.=31.5mm.
18 omfar.=35mm.
16 Omfar.=39mm.
14 omfar.=45mm.
12 omfar.=52mm.

Sametinget har invitert kommunene i Sametingets virkeområde for næringstilskudd (STN området) til saminar.  Seminaret avholde tirsdag 22. - 23. januar.  SBMS er invitert og styret har besluttet å delta på seminaret.  Seminardagene har vært sitt tema, første dagen er temaet; samfunnsutfordringer, og andre dagen er temaet: virkemidler og finansiering av de gode prosjektene.  Forøvrig henviser vi til sametingets egen hjemmeside

   

Besøkende  

Vi har 35 gjester og ingen medlemmer på besøk.

   

Logg inn  

   
   
© ALLROUNDER