SBMS er politisk uavhengig organisasjon som fremmer samiske interesser for jakt og fiske. Derav navnet Sámi Bivdo ja Meahcástansearvi. Det er en kjent sak at SBMS har anmodet kommunen å ikke utlyse dagens ordning på andejakt. Mange har lurt på hvorfor SBMS jobber imot denne ordningen og om det ikke er forståelse for at ordningen gir mulighet til å jakte. Det kan man kort forklare. 

Dagens ordning går ut på at kommunen lyser ut ordningen på fastsatt kvote på 150 fugl hvorpå de som jakter kan søke på jakt. Antall jegere får fordelt totalkvoten og erfaringsmessig har det vist seg å være 1-2 fugl på hver jeger. Alle er enige om at dette langt ifra kan kalles for tradisjon, verken hva man får tildelt på kvoten (bl.a. stokkand) og antall fugler. Jaktområder hvor det er lov å felle disse to fuglene er også begrenset. 

Ordningen er vedtatt å vare til 2022 og er regulert ved forskrift. Denne ordningen varer ut denne tiden uavhengig om kommunen velger å lyse ut ordningen eller ikke. Målet med å anmode kommunen å ikke lyse ut er å sette fokus på myndighetenes egentlige behandling av sitt eget urfolk. De fleste er kjent med Statsminister Erna Solbergs tale i Tråante 2017, les: https://www.nrk.no/sapmi/statsministeren-tok-et-oppgjor-med-fornorskningen-1.13364074 hvor hun påpeker fornorskningspolitikken som tvang mange samer til å legge bort sin kultur og sine språk. Man kan spørre seg om dette er over hvis man ser på styrkene som blir satt inn for å forhindre at samisk tradisjon og kultur blir levd ut, noe andejakt om våren er.

SBMS fikk via Sametinget saken inn på FN for vurdering, hvorpå FN kom med skarp kritikk til Norge om hvordan de behandler urfolktradisjonen. Men situasjonen idag er at Norge kan ovenfor FN si at urbefolkningen selv godtar ordningen som er iverksatt. I og med at kommunen lyser ut ordningen, betyr det i praksis at ordningen er anerkjent lokalt. Og når urbefolkningen selv følger ordningen, klarer Norge å svare ovenfor FN i dette. 

Det er her mange sier at ordningen ikke er anerkjent og ikke godt nok. Det er alle enig i. Men signalet som gis ved at ordningen lyses ut, er at dette er godt nok og at man ikke trenger å endre på eventuelle vilkår, som f.eks. kvote og jaktområder. I praksis er ordningen blitt utarbeidet av myndighetene og blitt kuttet ned til hva det er de kan godta av samisk kultur. Kort sagt kan man kalle det et hån og at Norge ikke anerkjenner sin egen urbefolkning. I beste fall definerer de selv hva kulturen skal innebære og godtar det istedet, slik som nå.

Så hvorfor anmode å ikke lyse ut? Fordi det hadde fremskyndet anledning å klage myndighetenes håndtering av saken til FN slik FN selv påpeker. Videre hadde det gitt anledning å forklare for partene hva samisk kultur og tradisjon er, hvordan det ivaretar språk, levesett  og utnyttelse av de ulike årstidene.

ILO nr. 169 https://www.regjeringen.no/no/tema/urfolk-og-minoriteter/urfolkryddemappe/ilo-konvensjonen-om-urfolks-rettigheter-/id487963/ har vært på høring med høringsfrist 9.5.2018. Høringen er blitt sendt til bl.a. Sametinget og reindrifta. Det har vært anledning å komme med innspill på dette.

SBMS har anmodet Sametinget med å ta andejakt med i dette innspillet.

 

 

   

Besøkende  

Vi har 11 gjester og ingen medlemmer på besøk.

   

Logg inn  

   
   
© ALLROUNDER