Vi i SBMS har registrert er stort engasjement fra både store og små i bekjempelsen av plast i verden.  Det engasjementet som vi er vitnet til her, er unik og det er på høy tid at vi kommer plasten til livs.   Men det er ikke bare plast som levenes/kastes i naturen, men det er faktis mye reinkadaver som er sett samlet på islagte vann i den hensikt at de blir borte når isen forsvinner.  Oppdagelsesrisikoen for slik forsøpling er ganske liten og enda mindre blir den når fylkesmannen stenger snøscooterløyper etter at reinflokken har flyttet til sommerbeite.

Dagens regelverk "skjermer" den som forsøpler, ved at loven forbyr andre enn reindriftsutøvere til å ferdes langs flyttetrasèn.  Det betyr at ingen andre har adgang til områdende (flytteveiene) der forsøplingen ligger i form av plast, døde rein m.m.   Kort og godt, så er det ingen stor risiko å bli oppdaget og tatt for forsøpling på vidda og på islagte vann. 

   

Besøkende  

Vi har 167 gjester og ingen medlemmer på besøk.

   

Logg inn  

   
   
© ALLROUNDER