Du som er engasjert og vil arbeide for å fremme dine jaktradisjoner for deg og dine etterkommere, bør komme på sbms årsmøte.  I det siste har det vært stort engasjement hos mange Kautofolk å gi oppsynsvirksomheten bred omtale i forbindelse med vårjakata i Kautokeino, noe som kanskje ikke er positivt for saken.  SBMS har også hatt vårjaktproblemet som et viktig temea og lagt mye arbeidet i den saken.  Se mer her!

   

Besøkende  

Vi har 31 gjester og ingen medlemmer på besøk.

   

Logg inn  

   
   
© ALLROUNDER