Da har Fefo foretatt trekning og slik gikk det.

Kauto-vald

Kauto-lag

Reserveliste

Tildelte elgvald med kart

Myndigheten har tillatt befolkningnen å skyte noen få ender på våren og kaller det for samisk kultur.  Dagens jaktordninger fremstår som et hån mot samene og i tillegg mener man at dette er samekultur.  Det er bare å spørre " hvordan er det mulig å mette en familie på en eller to ender?".  Bare det forteller hvordan myndigheter verdsetter og håner samene.

På bildet ser vi Nils Aslak Skum som holder en skutt and, det myndigheter har gitt han lov å skyte.

 

Se mer om saken her!

Sametinget har på bakgrunn av Stortingets vedtak om etablering av en sannhetskommisjon som skal undersøke og belyse omfanget av fornorskningspolitikken mot samene, hatt informasjonsmøte i Kautokeino. Sametinget vil at flest mulig gir sitt innspill til sametinget som skal danne grunnlaget til Sannhetskommisjonens mandat. Det er ønskelig å få din mening om hvilken urett du mener er begått mot samene/kvenene i Norge og som Sannhetskommisjonen skal jobbe med.

Styret i SBMS har lang tid arbeidet med giđđalodden og den ordningen som myndigheter har innført.   Sbms er uenig i dagens ordning og føler at det er et hån mot oss fangstfolk i Kautokeinno, vi er latterliggjort med ordningen.   

Sbms har sendt brev både til Kautokeino kommune og Sametinget om vår misnøye på dagens jaktordningen.  Vi forventer at Kautokeino kommune besvarer vårt ønske og fremmer saken videre.

Etter vårt syn er gjeldende ordningen langt fra samisk fangstkultur og må derfor opphøre snarest.  Samisk fangstkultur innebærer i det minste at hele familien kan sitte sammen ved middagsbordet å at alle blir mette. Her en sak som NRK har laget om vårjata i Kautokeino.

   

Besøkende  

Vi har 45 gjester og ingen medlemmer på besøk.

   

Logg inn  

   
   
© ALLROUNDER