Finnmarkskommisjonen avholder informsasjonsmøte om utredningsarbeidet i Kautokeino, felt 8.  Det er et møte som angår oss alle i Kautokeino og vi oppfordrer folket til å møte på LES-bygget i kveld kl. 1800.Informasjons-/folkemøter om kommisjonens arbeid generelt og i feltet arrangeres tirsdag 13. mars 2018 kl. 18 på LES-bygget i Kautokeino og onsdag 14. mars kl. 18 på grendehuset Masi. Alle er velkommen i møtene.

Mer info finnes her!

I 1923 ble det solgt ryper for 70 000 kroner på Bossekopmarknaden.  Les mer her!

Den sjøsamiske foreningen Bivdi får heller ikke støtte fra sameyinget, på lik linje med SBMS.  Les mer her !

I forbindelse med "allsamisk" møte i Inari i Finland hadde SBMS utarbeidet ny infofolder. Informasjonen er på samisk, norsk og engelsk.
Her er folderen:  Side1  Side 2

   

Besøkende  

Vi har 26 gjester og ingen medlemmer på besøk.

   

Logg inn  

   
   
© ALLROUNDER