Miljødirektorartet skal kartlegge hvordan vi bruker vår "meahcci" og som angivelig skal være et virkemiddel som kommunene skal kunne bruke for identifisere bruken av meahcci. En slik kartlegging er etter SBMS oppfatning unødvendig og overflødig arbeid da vi vet svært godt hvordan vi bruker vår meahcci, meahcastallat.

Uansett så vil det være viktig for oss alle å følge med hvordan og hva som egentlig er tanken med denne kartleggingen.  Derfor er det viktig at alle som bryr seg om vår meahcci følger ekstra godt med på denne saken.

Se mer her!

Grunnet lite oppmøte til årestmøte i foreningen har styret i SBMS valgt å utsette møte til 15. august 2018.  Ny innkalling til det årsmøtet er herved varslet og vi vil også sende ut en påminnelse om møtet rett før årsmøtet. 

Styret i SBMS beklager sterkt at vi måtte utsette årsmøtet, grunet lite oppmøte, og vi håper at både nye og gamle medlemmer viser sitt ansvar og møter.  Vi i styret er lite begeistret for at det er så lite engasjement hos medlemmene til foreningens viktige arbeid.  Som alle vet så er SBMS en frivillig organisasjon som trenger all støtte fra medlemmene.   Dersom denne trenden vedvarer, er det trolig at foreningen må legge inn årene å avvikle foreningen, noe som langt fra er ønskelig.  Derfor vil vi herved innstendig oppfordre ALLE til å bidra til SBMS arbeid.

Du som er engasjert og vil arbeide for å fremme dine jaktradisjoner for deg og dine etterkommere, bør komme på sbms årsmøte.  I det siste har det vært stort engasjement hos mange Kautofolk å gi oppsynsvirksomheten bred omtale i forbindelse med vårjakata i Kautokeino, noe som kanskje ikke er positivt for saken.  SBMS har også hatt vårjaktproblemet som et viktig temea og lagt mye arbeidet i den saken.  Se mer her!

   

Besøkende  

Vi har 18 gjester og ingen medlemmer på besøk.

   

Logg inn  

   
   
© ALLROUNDER