Her er et dokument som vi har fått av en observant leser.  Denne viser at Kautoeino kommune har en del veier som er unntatt motorferdselloven, d.v.s. som kan vi kan kjøre på før 1.juli.

Sámi bivdo - ja meahcástansearvi arbeider for den arven du har fått fra dine forfedre.   Det du har lærte av din bestemor, bestefar, far og eller mor er verdier du ønsker sikkert å videreføre til dine barn og barnebarn.   Men det er dessverre ikke alltid så lett å videreføre den verdifulle arven videre til dine barn og barnebarn, fordi storsamfunnet gjør alt for at det ikke skal være mulig.   Vær klar over at vårt morsmål, det samiske språket og den samiske kulturen er under enormt press på alle måter og fra alle hold.  Derfor er det viktig at SBMS er her for deg og at du støtter oss. 

BLI MEDLEM I SBMS - VI SKJØNNER HVILKEN KULTURVERDIER  DU VERDSETTER HØYEST.

Sånn gjør du det!

Miljødirektorartet skal kartlegge hvordan vi bruker vår "meahcci" og som angivelig skal være et virkemiddel som kommunene skal kunne bruke for identifisere bruken av meahcci. En slik kartlegging er etter SBMS oppfatning unødvendig og overflødig arbeid da vi vet svært godt hvordan vi bruker vår meahcci, meahcastallat.

Uansett så vil det være viktig for oss alle å følge med hvordan og hva som egentlig er tanken med denne kartleggingen.  Derfor er det viktig at alle som bryr seg om vår meahcci følger ekstra godt med på denne saken.

Se mer her!

Grunnet lite oppmøte til årestmøte i foreningen har styret i SBMS valgt å utsette møte til 15. august 2018.  Ny innkalling til det årsmøtet er herved varslet og vi vil også sende ut en påminnelse om møtet rett før årsmøtet. 

Styret i SBMS beklager sterkt at vi måtte utsette årsmøtet, grunet lite oppmøte, og vi håper at både nye og gamle medlemmer viser sitt ansvar og møter.  Vi i styret er lite begeistret for at det er så lite engasjement hos medlemmene til foreningens viktige arbeid.  Som alle vet så er SBMS en frivillig organisasjon som trenger all støtte fra medlemmene.   Dersom denne trenden vedvarer, er det trolig at foreningen må legge inn årene å avvikle foreningen, noe som langt fra er ønskelig.  Derfor vil vi herved innstendig oppfordre ALLE til å bidra til SBMS arbeid.

   

Besøkende  

Vi har 43 gjester og ingen medlemmer på besøk.

   

Logg inn  

   
   
© ALLROUNDER