Utskrift

Voksne kr.  100,             Barn u/18 år kr. 50,-

Overfør til konto nr.

4901.11.02920  SBMS

 

NB!  Ved betaling husk å oppgi ditt navn, og mobil.nr.