SBMS er en frivillig organisasjon som jobber for å ivareta jakt- og fangstkultur i Sapmi.

SEARVI BARGA - FORENINGEN JOBBER FOR Å

 • Nannet ja sihkarastittit meahcásteami
 • Nannet almmolaš luonttuipmardusa
 • Seailluhit luonddu beroštumi
 • Ovttasbargat eiseváldiiguin
 • Váldit vára sámiid bivdo- ja kultuvrralaš meahcásteami
 • Šaddat nanu berošsteadji sámi árbevirolaš meahcceávkasteamis
 • Nannet árbevirolaš meahcceávkasteami
 • Nannet muðui buot sámi árbevirolaš meahcceávkasteami
 • Nannet báiklaš olbmuide luondduávkastan vuoigatvuoðaid
 • Nannet ja láhčit árbevirolaš bivddu ja meahcástemi dienasin ja eallinlahkin.
 • Seailluhit ja ráhkadit bargosájit meahcasteamis.
 • Leahket miellahttuid ovddasteadji.
 • Miellahtuide ovdamuniid.
 • Sihkarastit bistevaš meahcceriggodagaid
 • Sihkarastit báikkiolbmuid vuigatvuoðaid
 • Gáhtet meahcastan guovluit eara doiaimain mat sáhtet billistit sámi árbevirolaš meahcastallama.
 • Heahtet ahte árbevirolaš meahcastanguvlut eai ráhkaduvvo álbmomeahcin, gos eat sahte seailudit árbevirolaš meahcastallama.

 

 • Styrke/sikre retten til å bruke utmarka
 • Styrke almindelig utmarksforståelse
 • Bevare utmarksinteressen
 • Samarbeide med myndigheter
 • Bli en sterk forsvarer for tradisjonell samisk høsting og bruk av utmarka
 • Styrke tradisjonell samisk høsting og bruk av utmarka
 • Ta vare på samisk fangst- og kulturell høsting og bruk av utmarka
 • Styrke ellers all form for samisk høsting og bruk av utmarka
 • Styrke rettighetr til høsting og bruk av utmarka for lokalbefolkningen
 • Styrke og tilrettelegge høsting og bruk av utmarka som næring for lokalbefolningen
 • Opprettholde og lage arbeidsplasser av høsting og bruk av utmarka
 • Representere medlemmene
 • Fordeler for medlemmene
 • Sikre varige verdier i utmarka
 • Sikre rettigheter til lokalbefolkningen
 • Arbeide for varig vern av tradisjonell samisk utmarksbruk fra næringsvirksomhet som kan skade/foringe våre utmarks-/og fangsområder.
 • Arbeide for at tradisjonelle samiske utmarks-/og fangsområder ikke blir båndlagt fra tradisjonell utmarksutøvelse. (for eksempel opprettelse av nasjonalparker).
   

Besøkende  

Vi har 22 gjester og ingen medlemmer på besøk.

   
   
© ALLROUNDER